Kaama suutra
   
India armastuse kunst

"The Kama Sutra of Vatsyayana"
esimene ingliskeelne trükk 1883. aastal Londonis
Eesti keelde tõlkinud Erik Arro
Tallinn 2542 B (1997 AD), 234 lk.

"Kaama suutra" ehk India armastuse kunst on tuntud kui maailmakirjanduse tippteos armastuse ja seksi teemal. Raamat on inimkonna ajaloo vanimaid teadaolevaid uurimusi mehe ja naise suhetest - nii seksuaalsel kui psühholoogilisel tasandil. "Kaama suutra" on koostatud arvatavasti
3. sajandil p.Kr. Vaatamata sellisele tohutule vanusele paneb "Kaama suutra" oma värskuse ja avameelsusega üllatama isegi tänapäeval, olles suurepäraseks õpetusvahendiks nii armunud noortele, kui ka elukogenud vanematele.