Juhtimise kunst

"The Art of Leadership"
Miauhsi, Zhuan, Tsingshan
Inglise keelest tõlkinud Tarmo Tuule
Tallinn 2539 B, (1995 AD), 120 lk.

Vana Hiina zen-budalikud õpetused
12. sajandist


Head juhid teevad rahva arvamusest oma arvamuse ja ei anna kunagi järele eelarvamustele. Nad teevad rahva silmadest ja kõrvadest oma silmad ja kõrvad, ega lase oma silmadel ja kõrvadel olla erapoolikud.

Sedasi on nad täiesti võimelised läbi viima rahva tahet ja mõistma rahva tundeid.
Kui nad teevad rahva arvamusest oma arvamuse, siis hea ja halb on juhtidele sama, mis hea ja halb rahvale. Sedaviisi hea ei ole vale ja halb on kindlasti halb.
Milleks siis haududa oma mõtteid ja võtta vastu teiste meelitusi?

* * *

Üldiselt, kui inimesed on siirad ja lähevad õiges suunas, on neist kasu isegi siis, kui nad tegelikult on rumalad. Kui nad on kasuahned meelitajad, on nad kahjulikud isegi siis, kui nad on arukad.

Üldiselt, kui nende hingeline suunitlus ei ole õige, on nad väärtusetud teenistuskohtadel ja juhiseisuses, isegi kui neil on annet ja võimeid.

* * *

Mitte mõista Teed, olla huvitatud ümbritsevatest asjadest, ärritada mõtteid tunnetega, omada hundi südant ja rebase meelt, röövida ja petta inimesi, ajada taga kuulsust ja kahmata kasu, pöörduda eemale tõelisusest, eksida valesse, minna eemale Valgustusest ja ühineda põrmuga - Tee kulgejad ei tee nii.