Tulevane Buddhistlik Balti Riik

Vend Vahindra ehk Paljasjalgne Tõnisson
  Karlis Tennisons, postkaart


Tulevane Pan-Baltoonia Ilmariik
ja selles kuldses riigis asuvate
Buddha-, Päärskonsi-, Pikse- ehk
Taarausu preestrite seadus
Kordustrükk, Tallinn 2537 B (!993 AD), 94 lk.


Kui teie pooldate patriotismi ehk õiget isamaa-armastust, siis palun ostke see raamat, ja uskuge minu ennustust ja teadke, et on tulemas Baltimere ranniku rahvaste muistsed "paganlikud" rahvuskangelased ehk inimjumalad, nende rahvaste endised ja ajaloolised vahvad või vägevad juhid, kes rüütlite ehk juudijumala ustavate sulaste või ristiusu levitajate vastu armutumalt võitlesid, oma rahvust ning rahvuslikku usku kaitsesid viimse veretilgani, nagu olivad eestlaste-liivlaste ja lätlaste-leedulaste muistsed rahvuskangelased: Läti-, Liivi sõjavägede tolleaegne ühine ülemjuhataja Jmanta, eestlaste kangelane Lembit ja leedulaste muistne kangelane ning kuningas Gediminas.

(Latvia Riga 1928)


Tõesti, tõesti mina ütlen Teile, minu armsad eesti, läti, leedu ja kõik Baltimere ranniku rahvad:

"Ärge uskuge Jumalasse,
ärge piiluge pilvedesse,
ärge tahtke taevastesse!
Jumal, see on juute lora,
pilvedes on vihm ja vilu,
taevastes on tardund ilu"

Mina, Buddha preester, munk Karlis Tennissons, ei usu seda, mis tõsise teaduse poolt on veel selgitamata. Mina, Buddha jünger, vend Vahindra, usun ainult inimsoo teaduslikku jõudu, mis viib meid kuldsele tulevikule!


Kohisegu meil igavesti see ilus ja elurikas
Baltimeri oma nõidusliku ja müstilise kohi-
naga! Kadugu igavesti siit pühalt Baltimere
rannikult parasiitide sugu, Iisraeli laste kisa
ja lärm ning juutide mütoloogia!

Tulgu tagasi meile vanade prusside, lee-
dulaste, lätlaste ja eestlaste muistne, ühine,
rahvuslik Päärkonsi-, Pikse-, ehk Taara-usk,
mida tuntakse meie päevil buddhismina!