Buddha elu

"The Life of the Buddha" 1970
H. Saddhatissa
Tallinn 2537 B (1993 AD) 72 lk.

See raamat pakub lugemiseks kirka ja haarava kirjelduse Buddha elu kohta. Teos rajaneb otseselt Buddha õpetusele, mis on kirja pandud peale Tema surma, umbes 19 sajandit tagasi. 19.sajandist alates, mil sanskiriti teosed Läänes tuntuks said, on tehtud mitmeid katseid taasavastada Buddha Gautama elu, alates teaduslikest väljaannetest, lõpetades ilukirjandusega.

Käesoleva loetava ja kauni ülevaate Gautama elust on kirjutanud esmakordselt Buddha munk ja õpetlane (filosoofiadoktor H. Saddhatissa), kes tunneb põhjalikult paali Pühakirja ja sanskriti teoseid, ning toob välja Gautama iseloomu tugevuse, õrnuse ning Tema kaastundliku ja mõistva loomuse, mis on andnud kogu Õpetusele nii kestva võlu.

Buddha elu igapäevased sündmused ja mõistujutud ning tähendamissõnad, millesse Ta rüütas suure osa oma Õpetusest, on esitatud elavalt ja selgelt. Raamatut võivad naudinguga lugeda nii need, kes budalusega tuttavad, kui ka asjatundmatud.