Huang Po mõtlusõpetus

Phei Hsiu "The Teachings of Huang Po"
Tallinn 2538 B (1994 AD) 88lk.


Vahetu valgustumise zen-õpetus

Käesolev raamat kujutab endast 9. sajandi Hiina budaliku teose "Huang Po Tshuan Hsin Fa Yau" esmakordset täielikku tõlget. See sisaldab selle mõtluskoolkonna (nagu Läänes kombeks on saanud - jaapanipärase nimega "zen") suure õpetaja ülimalt tähelepanuväärse õpetuse tiheda ja kõikhõlmava käsitluse. Zenile vaadatakse tihti kui budaluse erilisele Kaug-Ida arenguvoolule, zeni järgijad ise aga väidavad, et nende õpetus on otseselt tagasiviidav gautama Buddhani. Käesolev teos, mis kuulub zenkoolkonna peateoste hulka, järgib kõrvalekaldumatult "Teemantpühakirja " õpetusi. Oma vaimult on see lähedane ka kuulsa "Troonpühakirjaga" ("Hui-nengi suutra").

Mind üllatas väga, kuivõrd lähedane on käesolev teos mitte nii väga kaug-idaliku nähtusega, nagu seda on Tiibeti "Suure Vabanemise" raamat, mille on toimetanud Evans Wentz ja välja andnud Oxfordi Ülikooli kirjastus. Minu arvates on need neli raamatut kindlalt kõrgeima tarkuse väljenduste hulgas, mis meie keeles üldse ilmavalgust näinud ja neist neljast vastab just vaadeldav teos ja Tiibeti "Suure Vabanemise" raamat kõige paremini Lääne lugeja vajadustele.

John Blofeld