Troonpühakiri

Zenbudaluse tähtsaim pühakiri, kuuenda peavaimuliku Hui Nengi (638-713 pKr) pühakiri.
Tallinn 2536 B (1992 AD), 77lk.

Suursõiduki Lõunakoolkonna Vahetu Õpetus, Võrratu Suur Tarkuse täius: kuuenda peavaimuliku Hui Nengi, Sau Tsou maakonnas, Ta Fa templis kuulutatud Troonpühakiri ning sellega koos antud mitte-kuju juhised ühe raamatuna. Kirja pannud õpetuse levitaja, õpilane Fa Hai.

"Head sõbrad, läbi aegade on mõtlusmeistrite õpetus põhinenud mitte-mõtlemisele, tuumaks mitte-kuju ja lähtekohaks klammerdumatus. Mitte-kuju (kuju - vorm, nähtus, keha. Tõlk. märk.) tähendab vabadust kujudest kujude keskel. Mitte-mõtlemine tähendab mõtetesse klammerdumatut mõtlemist. Klammerdumatus on meie algloomus.

Teineteisele järgnevad mõtted ei lakka, läinud, praegused ja tulevad mõtted muutuvad ketiks. Kui üks mõttevälgatus katkestatakse, eraldub Tõekeha (Dharmakaaja) ainelisest kehast ja järgnevates mõtetes pole kohta takerdumisele. Kui üks mõte takerdub, siis ka järgnevad mõtted takerduvad. Seda nimetatakse aheldumiseks. Kui ükski mõte enam ei takerdu, vabanetakse ahelatest. Sel põhjusel on klammerdumatus lähtekoht. Head sõbrad, sõltumatus välistest kujudest on mitte-kuju. Kui te olete kujudest sõltumatud, on teie põhiolemus puhas. Sel põhjusel on tuumaks mitte-kuju. Meele puhtus kõikides olukordades on mitte-mõtlemine. Kui meele alus on olukordadest sõltumatu, siis olukorrad ei ähmasta mõtteid. Aga kui te lõpetaksite loendamatud mõtted, lämmatades mõtlemise ja sureksite koheselt mõttevoo katkedes, sünniksite ikka kuhugi teise olemasolusse.

Õpilased, olge valvsad! Ärge toetuge välistele asjadele ja piiratud mõtlemisele. On oskamatu elada vigades ja veelgi oskamatum on ärgitada teisi järgima vigu. Nõmeduses elav aga ise ei näe ja seepärast laimab pühakirjade õpetust. Sel põhjusel on mitte-mõtlemine alus."