Milarepa - Tiibeti suur joogi

Joogidest ülima, muinasjutulise meistri, Milarepa (1052-1135 pKr) elulugu, mis näitab teed täielikule vabanemisele ja kõikteadmisele.
Tallinn 2536 B (1992 AD), 207 lk.

Milarepa elulugu võib lugeda mitut moodi. Esiteks on see südantliigutav romaan, mis sisaldab üllatavat sündmustikku, huumorit ja sügavalt psühholoogilist kujutamist. Teisalt on Milarepa elulugu armastatud rahvalik lugu. Rahvalik lugu sellepärast, et see jätkuvalt kujundab tiibetlaste väärtusi ja ideaale, andes samas mitmekülgse pildi "maailma katuse" elanike iseloomust.
Räägitakse, et kui tiibetlastelt küsiti, kes on nende suurim sangar ja mitu lahingut ta on võitnud, vastasid nad: "Meie sangar on Milarepa, kuid ta ei ole võitlusväljade, vaid oma meele võitja, iseenda võitja." Peale selle on Milarepa elulugu mõeldud läitvat sädet andma inimelu sügavamat eesmärki otsivatele lugejatele. Milarepa saavutatud vaimne vabadus on tänapäeval sama huvitav teema kui 800 aastat tagasi.
Milarepa püha legendi kogus ja kirjutas üles Tsang Njön Heruka, Tsangi Hull Heruka, keda tunti ka nimega Kalmistutel ja Kõrbetes Rändav Joogi. Teos valmis aastal 1488. Hiljem kogus sama joogi Milarepa ja tema õpilaste suhteid kirjeldavad jutud teoseks nimega "Sada tuhat laulu" ja pani kirja ka Milarepa õpetaja Marpa Keeletõlgi eluloo.