Hindamatu Pärlikee

Joogajuhiste 28 liiki
Tallinn 1990, 64 lk.

Need, kes soovivad Kargjüpta vaimsete tarkade juhiste abil vabaneda hirmuäratavast ja raskestiläbitavast jätkuvate olemasolude merest, kinnitagu need oma ustavust õpetajaile, kelle sära on puhas, kelle voorused on ammendamatud kui meri ning kelle lõputu headus hõlmab kõiki olendeid minevikus, olevikus ja tulevikus, kõikjal.

Jumaliku Tarkuse otsijaile järgnevad siin hinnatuimad juhised - Ülim Tee, Hindamatu Pärlikee - mille edastajaks oli armastatud Gampopa, otseselt või kaudselt õpetajate vaimse pärimuse kaudu ning armastusest tema vastu.

Siia on koondunud õnnistatud Suurte Õpetajate puhaste sõnade tuum ning Taara ja teiste pühakute oma. Nende Suurte õpetajate seas oli hiilgav Dipankara, vaimne isa, ja tema järeltulijad, kes olid määratud Õpetust levitama Lumisel Põhjamaal, ning Kadampa kooli heasoovlikud õpetajad.

Selle raamatu pani kirja Digon Sönam Rintsen, kel oli täielik tedmus Kadampa ja Tsangtsenpa koolide õpetusest. Üldiselt peetakse selle töö koostajaks suurt õpetajat Gampopat ning räägitakse, et ta andis selle üle järgmiste sõnadega:

"Ma palun väga, et pühendunud veel sündimata põlvedest, kes austavad minu mälestust ja tunnevad kahetsust minuga kohtumatuse pärast, et nad õpiksid tundma seda Ülimat Teed, Hindamatut Pärlikeed, ning samuti Vabanemise Hindamatut Mustrit koos teiste pühendumuslike raamatutega. Seeläbi kohtuvad nad samahästi kui minu endaga.

Säragu sellest raamatust jumalikku mõjukust ning tõendagu ta oma häid endeid!