Budalikud kogudused ja ühingud
             E E S T I    K O G U D U S E D
Tallinna Budakoda     Templi avamise pildid
Drikung Kagyu Ratna Shri Budalik Keskus
             Ü H I N G U D   E E S T I S
Eesti-Tiibeti Kultuuriselts
  Mahajaana Instituut
  Eesti Akadeemiline Orientaalselts
             P Õ H J A L A
  Helsingin Buddhalainen Keskus
  Stockholms Buddhistcenter
  FWBO Norway (Oslo)
             M A A I L M
His Holiness The 14th Dalai Lama of Tibet
Dharmanet
Buddhanet
FWBO Online
  Shambala Sun Online
  About Dharma
  The Buddhist Channel