P ÜHAKIRJAD

AJALUGU

 

 

 

 

B U D I S M     


Budaluse olemus

Kaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline teeKaheksaosaline tee


NELI  ÕILSAT  TÕDE

1.  Maailm on täis kannatusi.  Sünd on kannatus, vanadus on kannatus, haigused ja surm on kannatused.  Inimesele toovad kannatusi vihkamine, armastatud inimesest lahusolek, asjatu võitlus oma vajaduste rahuldamiseks.  Elu, mis pole vaba ihadest ja kirgedest, toob tõepoolest alati kurbust.  Seda tõde nimetatakse Kannatamise Tõeks.

2.  Inimkannatuse põhjused peituvad keha ihades ja maiste kirgede petlikkuses.  Minnes ihade ja illusioonide allikateni, näeme, et aluseks on kehalistest tungidest lähtuvad võimsad soovid.  Niisiis, kirgede aluseks on tugev elujanu, otsitakse seda, mis tooks naudingut, seda isegi siis, kui see nauding võib kaasa tuua surma.  Seda tõde nimetatakse Kannatuse Põhjuste Tõeks.

3.  Kui kaotada himud ja ihad, siis kaovad ka kired ja kannatus.  See on Kannatuse Lõppemise Tõde.

4.  Et jõuda seisundisse, kus pole ihasid ega kannatusi, tuleb käia teatud kindlat Teed mööda.  Selle Õilsa Kaheksaosalise Tee astmed on:  Täiuslik Nägemus, Täiuslik Tunne, Täiuslik Kõne, Täiuslik Käitumine, Täiuslik Elatusvahend, Täiuslik Püüdlus, Täiuslik Tähelepanelikkus ja Täiuslik Mõtlus.  Seda nimetatakse Kannatuse Lakkamise Õilsa Tee Tõeks.

Inimesed peaksid neid Tõdesid alati meeles hoidma, kuna maailm on täis kannatusi.  Kui keegi tahab kannatustest vabaneda, tuleb purustada maiste kirgede köidikud, sest vabale elule viib ainult Virgumine, milleni pääseb vaid Õilsa Kaheksaosalise Tee kaudu. E S I K Ü L G
R A A M A T U D
K O N T A K T